Κριτική

Οι Εκδόσεις Κριτική έχουν συμπληρώσει 32 χρόνια αμείωτης εκδοτικής δραστηριότητας. Η εταιρεία συνεχίζει να αξιοποιεί με τις προκλήσεις της εποχής, να αναζητά τις ευκαιρίες και να επενδύει σε τεχνολογίες αιχμής. Η συμβολή της στα γράμματα, τις επιστήμες και την εκπαίδευση υποστηρίζεται από μία καλά συντονισμένη ομάδα. Εργάζεται με στόχο τις σωστές επιλογές, τις άρτιες μεταφράσεις και την ποιοτική εμφάνιση των βιβλίων της, επειδή πιστεύει στον επιμορφωτικό τους ρόλο που γίνεται πλέον πιο κρίσιμος και ουσιαστικός.