Πατάκης

Ο εκδοτικός οίκος Πατάκης ιδρύθηκε το 1974 από τον Στέφανο Πατάκη. Κοινωνικός της στόχος είναι να προσφέρει στον πολιτισμό μας μέσα από την έκδοση βιβλίων που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων της παιδείας, να βοηθήσουν τον ‘Έλληνα πολίτη να γνωρίσει τον εαυτό του και το περιβάλλον του και να του δώσουν εφόδια για την προσωπική του ανάπτυξη, που με τη σειρά της θα συμβάλει στην ανάπτυξη γενικά της χώρας.