AΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

AΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
Η εταιρεία Φίλιππος Νάκας ζητά αποθηκάριο για εκτέλεση παραγγελιών, παραλαβές, συσκευασία, αποθήκευση και βοηθητικές εργασίες με έδρα την Αττική για το Nakas Concept.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
  • Απόφοιτος Λυκείου
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές Υποχρεώσεις